INESIA │ Váš partner pro instalace satelitů, paraboly, antén a TV na stěnu

"Satelitní příjem televizních programů - volné a zakódované programy"

img-1

 

 

kontakt-inesia-vsechny-clanky

 

Proč se TV programy kódují

 

satelit-cimodul-irdeto-prijimac-skylink-freesatŽijeme v globalizovaném stále se rozvíjejícím světě, jsme členy Evropské Unie a patříme mezi několik desítek nejrozvinutějších zemí na planetě. Přesto má každá země provozující televizní pozemní a satelitní vysílání svou vlastní legislativu zabývající se ochranou autorských práv, která není ve většině případů slučitelná s podobnou legislativou okolních zemí. Tato legislativa ukládá provozovatelům TV vysílání, vysílacím stanicím a společnostem, operátorům, aby dostatečně zabezpečili své vysílání před neoprávněnými diváky většinou z jiných regionů či jiných zemí.

 

V některých zemích se kóduje i pozemní vysílání (např. ve Skandinávii). V centrální Evropě vč. České republiky se problém přesahu pozemního vysílání za hranice státu řeší pouze zákonem stanovenou směrovostí vysílačů a předepsáním koeficientu výkonu. V našich podmínkách se nyní žádné pozemní kódované vysílání nedá zachytit a proto se jím nebudeme dále zabývat.

 

Ze satelitů,jejichž signál je možné zachytit na území ČR lze přijímat jak volné - nezakódované vysílání tak vysílání zakódované. Poměr mezi zakódovaným a volným vysíláním ze satelitu se v současné době pohybuje cca 12%volné vs. 88% zakódované.

  

button-freesat-kontakt-na-specialistu 

 

Potřebujete poradit se satelitem? 

 

 

 

 


Jaký je rozdíl mezi volným a zakódovaným vysíláním


Volné šíření vysílání

 

Jedná se většinou o veřejnoprávní programy nebo o kanály placené z reklamy nebo soukromých zdrojů provozovatelů vysílání. Programy lze přijímat volně "z éteru" prostřednictvím běžně dostupných koncových přijímacích zařízení (televizor, satelitní přijímač FTA, apod.). Pro jejich příjem není nutné žádné další zařízení.Zakódované vysílání


Stanice a operátoři přistupují ke kódování většinou ze dvou důvodů.


1. Ochrana autorských práv
satelit-freesat-logo-prijimac-parabole-instalace-skylink

Jako příklad uveďme veřejnoprávní Českou televizi (ČT), která má oprávnění šířit svůj signál pouze na území ČR. V případě pozemních vysílačů je situace jasná, přesah vysílačů ČT přes hranice ČR je zanedbatelný. V případě satelitního šíření signálu je nutné kódovat. Stream satelitu, na kterém má ČT umístěné své kanály pokrývá značnou část Evropy. Aby bylo možné dodržet podmínky licence k vysílání i k jednotlivým vysílaným programům a příslušné ustanovení autorského zákona je nutné, aby satelitní vysílání ČT bylo zpřístupněno pouze oprávněným osobám. Z těchto důvodů používá ČT systém kódování signálu přes satelit. Takovýto uživatel / divák musí pro sledování vysílání ČT vlastnit dekódovací kartu a odpovídající zařízení pro příjem těchto kanálů. Vysílání ČT přes satelit zajišťuje fa. Skylink.


2. Komerční zájmy
Společnosti, jejichž hlavním (většinou jediným) příjmem jsou poplatky předplatitelů kódují svoje programy, aby neoprávněné osoby nemohly sledovat jejich vysílání. Příkladem takové spol. v ČR je nap. freeSAT / UPC Direct se svým produktem freeSAT.

 

 

 

button-digitv-freesat-satelit-parabolabutton-digitv-skylink-satelit-parabola

Co potřebuji k příjmu satelitních TV pogramů


Volné šíření vysílání

 

Pro příjem volně šířených satelitních programů je třeba vlastnit kromě venkovního zařízení (parabola, LNB, apod.) satelitní přijímač, umožňující příjem volných kanálů. Jedná se v podstatě o naprosto všechny přijímače dostupné na trhu kromě speciálních jednoúčelových přístrojů (např. Humax od spol. freeSAT), které umí přijímat také všechny volné programy, bez předplacené abonentské SMART karty ale nefungují správně. Přístroje promárně určené pouze pro příjem volných programů mají označení FTA (Free to Air).


Zakódované vysílání

 

Pro příjem zakódovaných satelitních programů je třeba kromě venkovního zařízení (parabola, apod.) vlastnit satelitní přijímač s dekodérem a dekódovací kartu (většinou distribuuje operátor).


Satelitní přijímač s CI

Jedná se o satelitní přijímač, který je vybaven pro příjem všech vojných programů a navíc má integrován slot / konektor ve formátu CI (Common Interface) pro připojení externího dekodéru. Tento přístroj bez zapojeného dekodéru umožňuje sledovat pouze volné programy. Na trhu je k dostání množství dekodérů ve formátu CI pro různé kódovací systémy (viz níže). Jejich cena se pohybuje dle typu a vybavení cca od 2.000,- do 9.000,-Kč.


Satelitní přijímač s integrovaným dekodéremsatelit-receiver-prijimac-parabole-instalace-skylink
Jedná se o satelitní přijímač, má integrovaný dekodér přímo v sobě. Ve velké většině případů se jedná o dekodér pouze pro jeden kódovací systém. Tyto přijímače bez použití karty pracují podobně jako přístroje FTA, po zasunutí aktivované karty do dekodéru je možné sledovat i zakódované programy. Jistou podskupinu těchto přístrojů tvoří speciálně na zakázku vyrobené přístroje určené pro pouze k distribuci v jedné sítí kabelových operátorů (např. freeSAT nebo Digi TV) - tyto přístroje neumožňují příjem žádných programů bez zasunuté zaplacené /aktivované karty operátora.


Satelitní přijímač s integrovaným dekodérem a s CI
Tyto přístroje jsou vlastně kombinací obou předchozích kategorií. Mají většinou 1 - 2 dekodéry v některých případech schopné dekódovat více kódovacích systémů a 1 - 2 sloty CI pro pozdější zapojení dalších dekodérů. Protože jsou tyto přístroje většinou nejlépe vybavené a mají nejsofistikovanější ovládání bývají většinou nejdražší. Bez vložení karty přístroj většinou funguje jen jako FTA.

 


Druhy kódovacích systémů a jejich použití

 

Na českém trhu je možné sehnat dekódovací moduly CI (Common Interface) nebo satelitní přijímače s integrovaným dekodérem pro většinu používaných kódovacích systémů, některé přijímače umí pracovat i s několika systémy zároveň.


Systémy kódování TV signálu používané v Evropě ke komerčním účelům:

   IRDETO

 

   SECA / MEDIAGUARD

 

   VIACCESS


   CRYPTOWORKS


   CONAX


   NAGRAVISION


   VIDEOGUARD


   TPScrypt


   dále modifikované verze SECA 2, IRDETO 2, VIACCESS 2


   kódovací systémy používané jednou společností - IceCrypt, Dream TV, atd.


   a další systémy používané výhradně k profesionálním účelům.

 

 

button-freesat-kontakt-na-specialistu 

 

Zdají se vám informace o kódování složité?

 

 

 

 

V České republice je dnes IRDETO jediným používaným kódovacím systémem a používají ho všichni velcí kabeloví operátoři, jako je Skylink, freeSAT, T-mobile CS link, UPC Direct). Před nedávnou dobou byl ještě hojně používán systém CYPTOWORKS, dochází ale k výměně karet operátory, takže je tento systém již na ústupu a je nahrazován kódováním IRDETO.

 

Systém Videogard patří mezi nejbezpečnější systém kódování TV signálu. I díky tomu si k tomuto

systému zakoupila licenci i britská skupina Sky, resp. všechny společnosti skupiny SKY (Sky Digital GB, Sky Italy, Sky Germany, aj.). Tyto společnosti nepouštějí na volný trh žádné přístroje ani dekódovací moduly Videogard. Jediné řešení, jak sledovat britskou, německou, italskou společnost Sky je pronájem satelitního přijímače spolu s kartou přímo od operátora.satelit-watchingtv-prijimac-skylink-freesatNeoficiální dekódování / příjem TV na černo


Dříve bylo možné některé zakódované pakety programů dekódovat i prostřednictvím neoficiálního dekódovacího zařízení. Bylo k tomu využíváno chyb v programu. yto chyby byly již odladěny a katy byly vyměněny za novější - bezpečnější. Programy žádného českého operátora ( freeSAT, UPC Direct, Skylink, CS link, DigiTV, T-mobile) NELZE neoficiálně dekódovat.

 

 


Příjem zahraniční zakódované TV

 

satelit-dish-africa-prijimac-skylink-freesatKaždá země má svou vlastní autorskou legislativu, která ve většině případů neumožňuje přijímat zakódované programy na území jiného státu, než v jakém operátor podniká. Oficiálně tedy není možné sledovat např. britské zakódované programy Sky Digital mimo území Velké Británie. Přesto český právní řád a jeho autorské zákony tuto situaci v současnosti nijak neřeší a proto je možné sledovat na území ČR tyto zahraniční programy. I když cesta přijímacích zařízení do ČR není vždy jednoduchá jsme schopni zajistit a po technické stránce zprovoznit příjem většiny v Evropě vysílaných zakódovaných programů.Které programy ze zahaničí je možné rozkódovat

 

Na velkou část zahraničních zakódovaných programů je možné zajistit dekódovací kartu. Karta je většinou předplacena na jeden rok dopředu, po uplynutí tohoto období je nutné smlouvu obnovit / zaplatit na další rok.


Informujte se na naší zákaznické lince, které programy a za jakých okolností jsme schopni zajistit.

 

 


www.https://nissan-ask.com.ua/services/online_services/request_parts/
www.orlov-tkachuk.com.ua
http://nadiya.com.ua
www.sweet-smoke.com.ua/